VẢI LÓT TỔ YẾN

Mô tả

Chật liệu vải mềm, mịn, màu vàng tươi

Dùng để lót đấy của các loại hộp nhựa, hộp quà. Làm nổi bật tổ yến, nâng cao giá trị sản phẩm.