PW CAIR (10LÍT)

1,780,000 

Dung dịch PW Cair (10 Lít) là hàng do công ty Nikodo  nhập khẩu chính hãng từ Indonesia. Dung dịch PW Cair chủ yếu được dùng cho việc kích thích chim cư trú cho nhà chim mới hoặc nhà chim không đậu tổ. Sản phẩm nhằm tăng cường số lượng chim cư trú và trải đều ra khắp các tầng đặc biệt đối với nhà mới.

Scroll to top