MÙA CHIM YẾN RA RÀNG (2021)

Trong một năm bắt đầu từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 là mùa chim yến non bắt đầu ra ràng, bắt cặp và làm tổ. Đây được xem là mùa lượng chim non nhiều nhất và dẫn dụ chim yến tốt nhất trong 1 năm.

https://www.youtube.com/watch?v=G0z-aoyYDbM

NIKODO QUẢNG NGÃI , tư vấn nhiệt tình cách sử dụng mùi hợp lý, cho từng vùng, miền , khu vực và nhà yến cũ , nhà yến mới
🏢 Trụ sở chính : 38 Chu Văn An – TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
☎️ Chi nhánh Quảng Ngãi : 0898 191 179 (Thu) – 0898 181 179 (Vy)
Scroll to top