CHIM YẾN LẬP KỶ LỤC DI CƯ

Nghiên cứu mới của Đại học Lund cho thấy chim yến có thể bay hơn 830 km mỗi ngày, kỷ lục về tốc độ di […]

MÙA CHIM YẾN RA RÀNG (2021)

Trong một năm bắt đầu từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 là mùa chim yến non bắt đầu ra ràng, bắt cặp và làm tổ. Đây […]